danas je 18.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakonski uvjeti za uvođenje videonadzora u prostorima poslodavca

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.6 Zakonski uvjeti za uvođenje videonadzora u prostorima poslodavca

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Da bi videonadzor u prostoru poslodavca bio dopušten mora imati ispunjene zakonske uvjete u pravnim osnovama. Dvije su pravne osnove u kojima su sadržani zakonski uvjeti. Prva,Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon),a druga, Zakon o radu (''Narodne novine'', br. 93/14. i 127/17.,u daljnjem tekstu: ZOR.).

Sagledavajući navedene pravne osnove možemo zaključiti da postoji šest zakonskih uvjeta odnosno pretpostavki koje mora ispuniti poslodavac da bi u svom prostoru mogao postaviti sredstva videonadzora. To su:

  • - obavijest radnicima o namjeri donošenja odluke o postavaljanju sustava videonadzora
  • - donošenje pravilnika o radu ili nekog drugog pravilnika,
  • - savjetovanje s radničkim vijećem o namjeravanoj odluci,
  • - određivanje osobe ovlaštene za pristup osobnim podacima,
  • - uočljivo i nedvojbeno označavanje (slikom i tekstom) da se prostor poslodavca snima videonadzornom kamerom,
  • - te da se radi o prostoru koji je prihvatljiv za video nadzor.

Obavijest radnicima o namjeri donošenja odluke o postavljanju sustava videonadzora

Zakon zahtjeva da se obrada osobnih podataka radnika putem sustava videonadzora može provoditi samo ako su uz uvjete utvrđene Zakonom ispunjeni i uvjeti utvrđeni propisima kojima se regulira zaštita na radu i ako su radnici bili na primjeren način unaprijed obaviješteni o takvoj mjeri te ako je poslodavac informirao zaposlenike prije donošenja odluke o postavljanju