Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Temeljna načela obrade osobnih podataka

8.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2 Temeljna načela obrade osobnih podataka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Polazni temelj kad su u pitanju pravni akti koji se odnose na zaštitu osobnih podataka jesu ponajprije načela. Iz razloga što su načela onaj bitni dio, u kojem se čitanjem i razmišljanjem o pravnoj odredbi može doći do odgovora, kako riješiti određeni slučaj odnosno predmet, kada u praksi nastane problem odnosno dvojbena situacija.

Prema uvodnom dijelu Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), načela i pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka trebala bi poštovati njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka, bez obzira na nacionalnost ili boravište pojedinaca. Uz to, obrada osobnih podataka trebala bi biti osmišljena tako da bude u službi čovječanstva s naznakom da pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo; da ga se mora razmatrati u vezi s njegovom funkcijom u društvu te da ga treba ujednačiti s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti. Također, načela zaštite podataka trebala bi se primjenjivati na sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Nakon uvodnog dijela Uredba (EU) 2016/679, u poglavlju II. utvrđuje temeljna načelna obrade osobnih podataka. Na način da određuje da osobni podaci moraju biti:

  • - zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika („zakonitost, poštenosti transparentnost“);
  • - prikupljeni u posebne,
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: