danas je 18.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Što sve treba imati privatna ordinacija opće medicine?

23.7.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Možete li nam napisati što sve treba imati privatna ordinacija opće medicine da bi bile zadovoljene zakonske obveze vezano uz GDPR, dali treba imati privolu od svakog pacijenta ako da možete li nam poslati primjer?

Odgovor:

Radi usklađenja poslovanja ordinacije s Općom uredbom o zaštiti podataka, preporuča se napraviti slijedeće:

 

1. Temelj za obradu većine osobnih podataka u ordinaciji su propisi kao npr. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske i itd.

Za sve ostale podatke, koji nisu propisani pravnim propisima, dužni ste zatražiti privolu pacijenata. To uključuje i primjerice broj telefona, faksa, e-mail adresu.

 

Stoga je potrebno pripremiti interni akt (Pravilnik/Poslovnik/Protokol) kojim će biti definirano: koji podaci se prikupljaju, temeljem koje osnove, u koju svrhu, na koje vremensko razdoblje, tko ih je ovlašten korisiti, tko ima pristup podacima, kako su podaci zaštićeni.

 

Budući ordinacija prikuplja i osobne podatke svojih zaposlenika radi njihovog ostvarenja prava