Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Što je osobni podatak

8.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.1 Što je osobni podatak

Kristian Plazonić, dipl.iur.


Jedna od zaštićenih vrednota, koji sadrži Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10., 147/13. i 5/14., u daljnjem tekstu: Ustav RH) je i zaštita osobnog podatka. Tako u članku 37. Ustava RH stoji sljedeće:

„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja”.

Razrada odredbi Ustava RH glede definiranja osobnog podataka nije uređena općim zakonom odnosno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine”, br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon). Stoga se za pojmovno određenje osobnog podatka moramo uputiti na Uredbu (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).1

S obzirom na budući značaj Uredbe (EU) 2016/679, kako za Republiku Hrvatsku tako i za sve države članice Europske unije bitno je predočiti definiciju osobnog podatka kako ga vidi taj europski pravni akt. Tako su prema Uredbi (EU) 2016/679 osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: