danas je 13.4.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o radu radi usklađenja s GDPR

23.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

U nastavku dajemo pregled odredbi koje je moguće ugraditi u postojeći Pravilnik o radu društva koje prikuplja i vodi evidencije o osobnim podacima radnika na temelju zakonske obaveze.

- Članak A.

„(1) Poslodavac prikuplja i vodi evidencije o osobnim podacima svakog radnika prilikom sklapanja ugovora o radu, te za vrijeme trajanja rada.

(2) Osobne podatke iz prethodnog stavka Poslodavac može prikupljati isključivo i jedino ako su ti