Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prebacivanje osobnih podataka radnika na Cloud tehnologiju s bazom u inozemstvu

15.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

 

Poslodavac ima potrebu preseliti odnosno prebaciti osobne podatke radnika na "Cloud tehnologiju" s bazom u Kaliforniji, SAD (dosada je baza bila u Velikoj Britaniji). Postoje li zapreke za isto s obzirom na hrvatski zakon o zaštiti osobnih podataka?

 

UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba) utvrđuju se pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj se navedena Uredba izravno primjenjuje, a njezin provedbeni propis je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" br. 42/18.). U tom smislu ne postoji „hrvatski zakon o zaštiti osobnih podataka“, te je većim dijelom ovo područje u Republici Hrvatskoj regulirano na potpuno jednak način kao i u ostalim državama članicama EU.

 

Odredbama čl. 45. Uredbe reguliran je prijenos osobnih podataka iz države članice EU u treće zemlje (što SAD jest u kontekstu navedene Uredbe) na temelju odluke o primjerenosti stupnja zaštite osobnih podatka koju pružaju pravni sustavi tih trećih zemalja. Budući da je trenutno izvan snage odluka koja se odnosila na SAD (odnosno na tzv. „Štit privatnosti“, eng. „Privacy Shield“), prijenos podataka o vlastitim radnicima nećete moći obaviti temeljem navedene pravne

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: