Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo na prenosivost osobnih podataka kroz odredbe GDPR-a

11.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Opća uredba (EU) 2016/679 stupila je na snagu 24. svibnja 2016. i primjenjuje se u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. GDPR je jedinstveni skup pravila vezanih uz zaštitu osobnih podataka koji se primjenjuje u svim zemljama Europske unije i koji jamči građanima EU osigurati jednaku raznu zaštite podataka, a poduzetnicima jamči pravnu sigurnost. Uredbom se uvode nove i pojednostavljuju neke već postojeće definicije (Zakon o zaštiti osobnih podataka), određuju biometrijski i genetski podaci, preciznije opisuju postojeći pojmovi, jačaju prava ispitanika te se smanjuju i pojednostavljuju pojedine administrativne obveze voditelja zbirke osobnih podataka, jačaju nadzorne ovlasti te propisuje mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 20. navedene Uredbe regulira pravo na prenosivost podataka na sljedeći način:

  1. Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:

(a)   obrada se temelji na privoli  ili na ugovoru u skladu s odredbama Uredbe ili,

(b)    obrada se provodi automatiziranim putem.

  1. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. članka 20. Uredbe ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.
  2. Ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje članak 17. Uredbe. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.
  3. Pravo iz stavka 1. članka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 

Prenosivost podataka jedno je od najvećih prava koje GDPR donosi korisnicima. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), propisuje da sve tvrtke koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke moraju odgovoriti na zahtjev ispitanika i prenijeti podatke drugim pružateljima usluga (ili osobno korisniku).

 

Princip je vrlo jednostavan. Zaprimanjem zahtjeva ispitanika tvrtka ima mjesec dana da na isti odgovori. U zahtjevu korisnik može navesti novog voditelja obrade (davatelja usluga) kojem ćete morati prenijeti podatke. Primatelj se ne mora odmah navesti. Korisnik može zahtijevati da se njemu osobno pošalju osobni podaci koje ćete potom on sam prenijeti novom davatelju. To bi u načelu trebalo biti moguće jer GDPR potiče usvajanje zajedničkih, međusobno kompatibilnih formata datoteka.

 

Tako bi teoretski trebalo biti iznimno lako prebaciti se s usluge na uslugu. Korisnici više neće svojim podacima vezani za neku inferiornu uslugu. To je očito nepošteno i ne koristi nikome, osim tvrtki davatelju usluga. Naravno, pravo na prenosivost korisnicima morate omogućiti besplatno, no u slučaju da zaprimite previše opetovanih zahtjeva u “lošoj vjeri”, imate pravo naplatiti naknadu koja pokriva vaše stvarne troškove

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: