Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo ispitanika na ispravak i brisanje (pravo na zaborav)

10.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.2 Pravo ispitanika na ispravak i brisanje (pravo na zaborav)

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Pravo je ispitanika da bez nepotrebnog odgađanja zahtjeva od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. U tom smislu kao primjer možemo uzeti ispravljanje netočne informacije u sredstvima javnog priopćavanja. Naime, ispitaniku, kojemu su objavom informacije u medijima povrijeđena njegova prava ili interesi ima pravo od glavnog urednika, kao voditelja obrade, zahtijevati da bez naknade objavi ispravak objavljene informacije. U tom slučaju je bit odnosno svrha ispravke ispravljanje netočne informacije. Osim toga, uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Prema tome ispravak nije samo zbog netočne informacije, nego i radi nepotpune informacije.

Kod prava na brisanje odnosno „prava na zaborav“ ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja. U tom slučaju voditelj obrade sukladno članku 17. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  • - osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  • - ako je ispitanik povukao privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu;
  • - ako je ispitanik uložio prigovor na obradu, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili je ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/679;
  • - ako su osobni podaci nezakonito obrađeni;
  • - ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;
  • - ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/6791.

U slučaju da je voditelj

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: