Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o zaštiti povjerljivih podataka Tvrtke

10.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Temeljem članka 26. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.), direktor ________d.o.o. Rovinj, ___________ (dalje: Tvrtka)  dana  ____. ______, 2021. godine donosi

 

 

 

P R A V I L N I K

o zaštiti povjerljivih podataka Tvrtke

 

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se povjerljivi podaci, kao značajna imovina Tvrtke. 

 

Tvrtka kao povjerljive podatke utvrđuje arhitekture proizvoda; izvorne kodove; planove proizvoda; imena i popis kupaca, distributera i zaposlenika te financijske informacije.

 

Podaci navedeni pod stavak 2. ovog članka  vlasništvo su Tvrtke i mogu biti zaštićeni zakonima o patentima, zaštitnim znakovima, autorskim pravima i poslovnoj tajni. 

 

Članak 2.

Sve povjerljive informacije moraju se koristiti samo za poslovanje Tvrtke i ne smiju se otkriti bez odobrenja. Svaki zaposlenik, agent i izvođač mora to zaštititi. 

 

Zaposlenima je zabranjeno neovlašteno objavljivanje povjerljivih podataka Tvrtke, kao i informacije o proizvodima, zalihi, tehnologiji, kupcima ili poslovanju Tvrtke ili poslovanju kroz internet ili na druge načine.

Članak 3.

Zaposlenici su odgovorni za pravilno označavanje dokumentacije koja se dijeli. Isto se odnosi i na   korespondenciju poslanu vanjskom savjetniku Tvrtke, posebice odvjetniku. 

 

Odgovornost uključuje zaštitu, osiguranje i pravilno raspolaganje povjerljivim informacijama u skladu s politikom Tvrtke o održavanju i upravljanju evidencijama utvrđenom u Kodeksu poslovnog ponašanja i etike. Ova se obveza proteže na povjerljive podatke trećih strana sa kojima Tvrtka raspolaže temeljem  raznih ugovora u kojim je utvrđena obveza o  neotkrivanju. 

 

Članak 4.

Obveza je zaposlenika da se pridržava vlasničkog ugovora o informacijama i izumu. 

 

Zaposlenik kod zasnivanja radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu  preuzima obvezu  o zaštiti i čuvanju povjerljivih vlastitih podataka Tvrtke. Ugovor ostaje na snazi ​​sve dok zaposlenik radi za Tvrtku i nakon što napusti Tvrtku odnosno i nakon prestanka radnog odnosa. 

 

Prema ugovoru o radu zaposlenik ne smije nikome otkriti povjerljive podatke Tvrtke ili ih koristiti u korist bilo koga drugog osim Tvrtke bez prethodnog pristanka ovlaštene osobe Tvrtke.

 

Članak 5.

Zaposlenici ne smiju bez izričitog odobrenja dijeliti ili raspravljati o povjerljivim podacima Tvrtke s bilo kim izvan Tvrtke, a što se odnosi i na bivše zaposlenike Tvrtke. 

 

Članak 6.

Radi unapređenja poslovanja Tvrtke, mogu se povjerljivi podaci otkriti potencijalnim poslovnim partnerima. 

 

Otkrivanje podataka iz stavka 1. ovog članka  nikada ne smije biti učinjeno bez pozornog razmatranja njegovih potencijalnih koristi i rizika. 

 

Ako zaposlenik u dogovoru sa svojim  rukovoditeljem (menadžerom) i drugim odgovarajućim rukovodstvom Tvrtke utvrdi da je otkrivanje povjerljivih podataka neophodno, mora se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: