danas je 18.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o povjerljivosti i intelektualnom vlasništvu

21.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Na temelju članka 26. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.) i članka __. Kolektivnog ugovora za _____________ d.d., Čakovec,___________(u daljnjem tekstu: Društvo) donosim:

 

PRAVILNIK

O POVJERLJIVOSTI  I  INTELEKTUALNOM VLASNIŠTVU

Članak 1.

 

Radnik će u svakom trenutku čuvati povjerljivost podataka, osim ako Društvo to drukčije pravno dopusti odnosno dade pisanu privolu, te neće otkrivati ​​ili koristiti na bilo koji način osim za dobrobit Društva, bilo kada tijekom ili nakon obavljanja usluga od strane  radnika za Društvo, sve poslovne tajne, povjerljive informacije, znanje, podatke ili druge informacije Društva koje se odnose na proizvode, procese, know-how, intelektualno vlasništvo, tehničke podatke, dizajne, formule, testne podatke, popise kupaca, poslovne planove, marketing i proizvodne planove i strategije te strategije određivanja cijena ili druge predmete koji se odnose na bilo koje poslovanje Društva ili bilo kojeg od njegovih partnera, kupaca, konzultanata, davatelja licenci, stjecatelja licence ili podružnica (u nastavku: povjerljive informacije), koje radnik može proizvesti, pribaviti ili na drugi način saznati za njih tijekom radnog odnosa radnika u Društvu.

 

Povjerljive informacije neće uključivati ​​informacije koje jesu ili postaju dio javne domene, a ne kao rezultat bilo kakvog nedjelovanja ili djelovanja radnika. 

 

Radnik neće isporučivati, reproducirati ili na bilo koji način dopustiti da se bilo koje takve povjerljive informacije isporuče ili koriste bilo kojim trećim osobama u bilo koju svrhu (uključujući, bez ograničenja, bilo koju svrhu koja je štetna za ili konkurentna interesima Društva) bez posebne upute ili suglasnost propisno ovlaštenog predstavnika Društva. 

                                                            Članak 2.

Po prestanku radnog odnosa radnika  u Društvu, radnik  će odmah predati i dostaviti Društvu svu evidenciju, materijale, opremu, crteže, dokumente, laboratorijske bilješke i knjige i podatke bilo koje prirode koji se odnose na bilo koji izum (kako je definirano u nastavku) ili povjerljive informacije o Društvu ili o uslugama koje radnik pruža, a radnik neće uzeti niti zadržati (u bilo kojem obliku ili formatu) bilo koji opis koji sadrži ili se odnosi na bilo koju povjerljivu informaciju koju radnik može proizvesti ili dobiti tijekom zaposlenja radnika u Društvu.