danas je 18.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Pravila o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

28.8.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

JADRANSKI SPEKTAR d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Tvrtka") je predan poslovanju u svakom trenutku u skladu sa svim važećim zakonima i propisima te svim kodeksima Tvrtke. Stoga je važno da je Tvrtka upoznata sa svim mogućim kršenjima, posebno onima koja krše Direktivu (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26. 11. 2019.), Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (“Narodne novine br. 46/22., u daljnjem tekstu: Zakon) i druge primjenjive zakone i propise te naš Kodeks poslovnog ponašanja i etike.

Ova Pravila o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - zviždača (u daljnjem tekstu: Pravila), kao Pravila koja zaštićuju  prijavitelja nepravilnosti (u daljnjem tekstu: zviždača) ima za cilj potaknuti sve unutar Tvrtke da prijave svaku sumnju na nedolično ponašanje ili nepravilnost. Ova Pravila utvrđuju što i kako treba prijaviti, postupak koji slijedi nakon podnošenja prijave i kako su zaštićeni radnici koji prijavljuju nepravilnosti.

Ova Pravila, donosi Uprava Tvrtke, uvažavajući i poštivajući  Direktivu (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26. 11. 2019.) i  odredbe Zakona, a koja su prihvaćena na sjednici Uprave održane dana 25. kolovoza 2023. godine.

Ova Pravila i ostali materijali o prijavi sumnje na nedolično ponašanje i nepravilnosti objavljuju se na web stranici Tvrtke.

PRAVILA

O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI - ZVIŽDAČA

 1. Uvod

Ova se Pravila odnose na sve radnike Tvrtke. Radnici su prema ovom Pravilu fizičke osobe koji imaju ili su imali ugovor o radu s Tvrtkom i  ostale osobe koji inače obavljaju ili su obavljali posao za Tvrtku.

 1. Razlozi prijave nepravilnosti

Razlozi zbog prijave nepravilnosti odnosi se na:

 • radnje ili propuste koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa;
 • informacije o nepravilnostima, uključujući opravdane sumnje, o stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su se dogodile ili su vrlo izgledne u Tvrtki u kojoj zviždač radi ili je radio ili neposredno treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj organizaciji s kojom je žviždač u kontaktu ili s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti;
 • nedoličnom ponašanju ili nepravilnostima unutar Tvrtke ("Nedolično ponašanje") što se posebno odnosi na:

 

 • Povrede prava tržišnog natjecanja;
 • Nepoštivanje zakonske obveze;
 • Zaštita povjerljivih podataka i trgovanje povlaštenim informacijama;
 • Prijevaru, mito i korupciju;
 • Zaštita imovine, podataka i informacija Društva;
 • Neadekvatno vođenje financijskih ili nefinancijskih zapisa;
 • Sukobi interesa;
 • Pitanja zdravlja i sigurnosti, sigurnosti i okoliša;
 • Nepravilno korištenje resursa Tvrtke;
 • Kršenja naših pravila o darovima i gostoprimstvu; 
 • ili bilo koja vrsta diskriminacije – zbog rase, nacionalnosti ili etničke pripadnosti, spola, obrazovanja, dobi, vjere, političkih preferencija, seksualne orijentacije, osobnog statusa ili invaliditeta, bilo koja vrsta uznemiravanja ili zlostavljanja.

Radnike se potiče da iznesu bilo kakvu drugu zabrinutost korištenjem ovog Pravila i zaštite   zviždača ako smatraju da je to prikladno, čak i ako