Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka (osjetljivi podaci)

9.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Obrada posebnih kategorija osobnih podataka (osjetljivi podaci)

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Pod obradom posebnih kategorija osobnih podataka predmnijevamo „osjetljive” podatke, koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život te osobnih podataka o kaznenom1 i prekršajnom postupku.

Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), zabranjuje obradu „osjetljivih” osobnih podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Zabrana kod „osjetljivih” podataka nije apsolutna zabrana. Na to ukazuje Uredba (EU) 2016/679, kada navodi izuzetke od apsolutne zabrane kada se radi o obradi posebnih kategorija osobnih podataka. Iznimke od pravila zabrane obrade „osjetljivih” podataka su ako se ispuni jedno od slijedećeg:

  • - ispitanik je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka za jednu ili više određenih svrha, osim ako se pravom Unije ili pravom države članice propisuje da ispitanik ne može ukinuti zabranu obrade posebnih kategorija osobnih podataka.;
  • - obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Unije ili prava države članice ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom države članice koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika;
  • - obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu;
  • - obrada se provodi u sklopu legitimnih aktivnosti s
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: