danas je 23.2.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrada podataka obrta i obrtnika s obzirom na GDPR-a

4.9.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Ljubazno vas molim tumačenje statusa obrta u kontekstu GDPR-a. Konkretno, jesmo li obvezni štititi podatke o nazivu i OIB-u obrta kao osobne podatke ili samo podatke obrtnika kao fizičkih osoba?

Odgovor:

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Obrada podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka,