danas je 23.5.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obrada osobnih podataka kod povremenog rada redovitog učenika

25.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kada se radi o obradi osobnih podataka u odnosu na djecu odnosno na redovite učenike, kako Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), tako i  Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) zakonitost obrade drukčije određuju u odnosu na sve druge kategorije fizičkih osoba.

Tako Uredba (EU) 2016/679, utvrđuje da je obrada zakonita ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.[1]

Stoga se postavlja pitanje kako se odnositi glede obrade osobnih podataka kod povremenog rada redovitog učenika[2]? Odgovor je sukladno kako to uređujePravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („Narodne novine”, br. 52/17., u nastavku: Pravilnik), dakako uz poštivanje odredbi Uredbe (EU) 2016/679.

Naime, srednjoškolske ustanove obvezne su prije početka obavljanja djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno poslova posredovanja[3] za povremeni rad redovitih učenika upisati se u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za rad. Sukladno članku 9. Pravilnika posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koje obavljaju srednjoškolske ustanove u smislu istog Pravilnika je:

  • obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika srednjoškolskih