danas je 14.7.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Novi Pravilnik o evidencijama radnog vremena i dr. evidencijama o radnicima

8.7.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

U Nar. nov., br. 55 od 10. svibnja 2024. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca koji stupa na snagu 1. listopada 2024.
Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca, ako drugim propisom nije drukčije uređeno. Povod donošenja novoga pravilnika jest usklađenje propisa o vođenju osobnih podataka radnika s načelima obrade osobnih podataka iz Opće uredbe o zaštiti podataka te s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu u vezi rada na daljinu, odsutnosti s posla, očinskom dopustu, dopustu za pružatelje skrbi.
Nakon skoro sedam godina, donesen je novi propis, kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i koji se naziva Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (Nar. nov., br. 55/24., dalje: Pravilnik).
Pravilnikom je sada jasno razgraničeno da evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca, koje je poslodavac obvezan voditi, sadržavaju podatke iz:
- evidencije o radnicima koji kod poslodavca obavljaju poslove na temelju ugovora o radu,
- evidencije o fizičkim osobama koje za poslodavca obavljaju poslove na temelju drugih