Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Može li se obvezati zaposlenik da koristi sustav autorizacije na temelju skeniranja prstiju?

1.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Kraći prikaz odluke suda u predmetu Manfield

 Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: GPDR) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), definira biometrijske podatke kao osobne podatke koji su  dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci. S obzirom na temu ovog članka zanimaju nas daktiloskopski podaci, pa shodno tome i definicija iste. Prema definiciji daktiloskopski podaci su otisci prstiju, tragovi otisaka prstiju, otisci dlanova, tragovi otisaka dlanova te uzorci tih prikaza (kodirane minucije), kada su pohranjeni i ujedno obrađeni u automatiziranu obradu podataka. Navedene definicije uvod su u razradu teme ovog članka odnosno može li se obvezati zaposlenik da koristi sustav autorizacije na temelju skeniranja prstiju.   

PREDMET MANFIELD

Odgovor na  pitanje u naslovu članka nalazimo u odluci Suda u Amsterdamu[1] u predmetu u kojem je upravo daktiloskopski podatak odnosno davanje otiska prstiju bilo središnje pitanje tog predmeta. U tom sudskom predmetu glavno pitanje je bilo, ima li zaposlenik[2] u trgovini obuće Manfield valjane razloge za odbijanje davanja otiska prsta za novouvedeni sustav autorizacije skeniranja prstiju u Manfieldu.

ČINJENICE

Koje su činjenice tog predmeta?

Nakon testne faze, Manfield je predstavio sustav autorizacije skeniranja prstiju za svoj POS sustav u svim poslovnicama, pa tako i u poslovnici gdje je zaposlenik radio kao prodajni pomoćnik.  U tom autorizacijskom sustavu zaposlenik se mora identificirati i prijaviti u sustav blagajne stavljajući prst na površinu za skeniranje uređaja, koja zatim čita otisak prsta, pretvara ga u kod, uspoređuje  kod s već poznatim kodom u sustavu blagajne te ako je šifra ista tada  omogućuje pristup sustavu blagajne. Korištenjem sustava za autorizaciju otiska prsta zaposlenici Manfielda mogu pristupiti sustavu blagajne samo ako skeniraju svoj otisak prsta. Ako ne, onda zaposlenici  ne mogu obavljati svoje poslove.

Autorizacija skeniranja prstiju uvedena je kako bi zamijenila sustav autorizacije u kojem zaposlenici Manfielda moraju unijeti osobni brojčani kod kako bi dobili pristup sustavu blagajne. Sustavi za autorizaciju skeniranja instalirani su pod stručnim nadzorom. Stručnjak vezano za taj posao  je zaposlenicima dao objašnjenje o načinu funkcioniranja sustava i razlogu zašto je

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: