danas je 18.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Što su to informacije?

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Što su to informacije?

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Informacija je određeni osobni podatak ili skup osobnih podataka, a koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Glede informacije Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), poglavito razrađuje dva pitanja Prvo, koje se odnosi na informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika i drugo, koje se odnosi na informacije koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika.

Informacije koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika

Prema članku 13. stavku 1. Uredba (EU) 2016/679, ako su osobni podaci koji se odnose na ispitanika prikupljeni od ispitanika, voditelj obrade u trenutku prikupljanja osobnih podataka ispitaniku pruža sve sljedeće informacije:

  • - identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;
  • - kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;
  • - svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;
  • - obrada nužna za potrebe legitimnih interese voditelja obrade ili treće strane;
  • - primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima;
  • - i ako je primjenjivo, činjenicu da voditelja obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosa iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU)