danas je 13.4.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Koja su potrebna sredstva službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bi izvršavao svoje zadaće?

25.4.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Svaki službenik za zaštitu osobnih podataka morao bi imati osigurana potrebna sredstva za što učinkoviti rad u opsegu obavljanja svog posla, a koji se odnosi na obradu osobnih podataka. To predmnijeva nedvojbeno povezanost u kontekstu rada odnosno obrade osobnih podataka između voditelja obrade i službenika za zaštitu osobnih podataka. Osim interakcije između voditelja obrade i službenika za zaštitu osobnih podataka, koja je iznimno bitna, još potrebnije je da voditelj obrade službeniku za zaštitu osobnih podataka dade svu potrebitu potporu, a poglavito onu koja se odnosi na osiguranje dovoljnog vremena za odrađivanje zadaća, financijska sredstva, osiguranje prostora, sredstava za rad, potrebite dodatne kadrovske ekipiranosti i omogućavanja prijeko potrebnog kontinuiranog osposobljavanja.     

Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) se dotiče pitanje potrebnih sredstava za službenika za zaštitu osobnih podataka u članku 38.  Po tom članku stoji  da voditelj obrade i izvršitelj obrade podupiru službenika za zaštitu podataka u izvršavanju zadaća iz članka 39. Uredba (EU) 2016/679[1], pružajući mu potrebna sredstva za izvršavanje tih zadaća i ostvarivanje pristupa osobnim podacima i postupcima obrade te za održavanje njegova stručnog znanja.

S obzirom na krajnju reduciranost teme ovog