danas je 13.4.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Javna objava životopisa pravnih zastupnika Društva

15.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Temeljem Vašeg odgovora o objavi životopisa članova Uprave trgovačkog društva od 10. listopada objavljeno na vašoj web stranici, odnosno osoba zaduženih za zastupanje Društva molim Vas dodatno pojašnjenje. S obzirom da u odgovoru koji je obajvljen na vašim stranicama navodite sljedeće:

"....objavljivanje osobnih podataka (imena i prezimena, svojstva i pozicije u upravljačkoj i nadzornoj strukturi trgovačkog društva i ostalih podataka iz životopisa), obrada osobnih podataka koja podliježe primjene ove Uredbe."Kako tumačite u kontekstu uvodne odredbe pod rednim brojem 14., Uredbe o zaštiti osobnih podataka 2016/679, s obzirom da se Uredba ne tiče pravnih osoba, a pravne osobe su i pravni zastupnici pravne osobe.

S obzirom da se u odgovoru niste ograničili na javnu objavu opsežnog životopisa koji je pun osobnih podataka nego i na objavu imena, prezimena i pozicije u upravljačkoj strulturi Društva), smatrate li kako je za objavu imena i prezimena pravnih zastupnika Društva potrebna njihova privola?

Također kada se radi o trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu napominjem kako su osobni podaci dostupni javno u imovinskoj kartici dužnosnika.

Odgovor:

***Objava životopisa članova NO-a i Uprave***

U vezi s Vašim dodatnim upitom o odnosu uvodne izjave br. 14. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o