danas je 18.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Video-nadzor prema regulativi GDPR-a

8.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, odnosno, Opća uredba o zaštiti podataka, odnosno skraćeno GDPR je unijela tektonske promjene u europsku regulativu vezanu za prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka građana.

Republika Hrvatska je taj propis implementirala kroz Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018, dalje: Zakon). U ovom tekstu ćemo se podrobnije osvrnuti na obaveze koje voditelji i izvršitelji obrade osobnih podataka imaju kada je u pitanju prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka putem video-nadzora.

U kontekstu Zakona, čl.25. propisuje da se video-nadzor odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Da bi se mogli prikupljati i obrađivati podaci putem video-nadzora potrebno je da postoji pravni temelj kako je definiran odredbom iz čl.6. GDPR-a prema kojem je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: - privola, nužnost za ispunjenje ugovora, poštivanje pravnih obaveza, zaštita interesa ispitanika, izvršavanje zadaće od javnog interesa i legitimni interes voditelja obrade.

U skladu sa time čl.26. Zakona propisuje da obrada osobnih podataka putem video-nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u